Апликацијата Signal има грешка што овозможува да се прислушуваат разговори

Апликацијата Signal има грешка што овозможува да се прислушуваат разговори.

Речиси секоја апликација содржи безбедносни слабости, од кои некои може да се откријат денес, но други ќе останат невидливи сè додека не бидат откриени, па дури и искористени со лоша намера.

Исклучок не е ниту Signal, која се смета за еден од најбезбедните програми за комуникација во светот.

Истражувачот на тимот на Google Project Zero, Натали Силвановиќ откри ранливост во апликацијата „Signal“ за „Андроид“ што може да му овозможи на злонамерниот повикувач да оствари повик на кој би се одговарило без потреба од лицето повикано да комуницира да го притисне копчето за активација на повикот.

Со други зборови, пропустот може да се искористи за вклучување на микрофонот на наречениот уред за корисници на Signal и прислушување на разговори што се одвиваат во близина на уредот.

Сепак, ранливоста на Signal може да се искористи само ако повикувачот не успее да одговори на повикот преку Signal.

Ова се однесува само на аудио повици, бидејќи корисникот мора рачно да овозможи видео во сите повици. Силвановиќ го извести тимот на Signal за безбедност за ова откритието минатата недела.

Signal реагираше веднаш и го поправи пропустот за неколку часа истиот ден, ослободувајќи го Signalза Android v4.47.7.

Ако користите Private Messenger за Signal, инсталирајте го најновиот достапен преку ажурирање на апликација од Google Play Store.

Related Articles